پایان نامه با موضوع مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به طور عام و مبادله الکترونیکی داده ها به طور خاص ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در شیوه های عملیاتی سازمان ها طراحی و پیش بینی شده اند. در این فرآیند تنها حذف معاملات کاغذی مطرح نیست ، بلکه هم چنین ایجاد تحول در نحوه انجام معاملات سازمان ها با طرف های تجاری و نیز پاسخگویی به مبادلات در مبادله الکترونیکی داده ها نیز مورد نظر می باشد و این خود موجب بازسازی فرایندهای درون سازمانی می شود. در حقیقت بالاترین سطح بهره وری و کارایی زمانی حاصل می شود که این فن آوری پس از بررسی های کامل و تجزیه و تحلیل فرایندهای درون سازمانی اجرا شود و پس از برقراری آن نیز فرایندها به طور مداوم مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرند. به عبارت دیگر مهندسی مجدد فرایندها[۱] (BPR) در سازمان به طور دایم اجرا شوند.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی به عنوان ضابطه ای جهت ترویج صحیح تجارت الکترونیک در فرایندهای جدید ظهور کرده است. برای ایجاد یک مدل فرایند تجارت الکترونیک راه های مختلفی وجود دارد. طبق نظریه «راجر کلارک[۲]» یکی از این مدل ها مدلی است که بر پنج مرحله متداول در معاملات عادی قرار دارد. این مراحل پنج گانه به شرح زیر است:

  1. مرحله پیش از قرارداد: این مرحله مربوط به جمع آوری اطلاعات در مورد کالاها یا خدماتی است که خرید یا فروش آن ها مد نظر است.
  2. مرحله قرارداد: در این مرحله یک رابطه رسمی بین خریدار و فروشنده به وجود می آید و شرایط حاکم بر قرارداد مشخص می شود.
  3. مرحله سفارش و پشتیبانی: در این مرحله سفارش خرید داده و پردازش می شود، کالاها یا خدمات حمل یا ارائه می شوند و امور پس از تحویل مانند بازرسی و قبول موضوع قرارداد انجام می شود.
  4. مرحله تسویه حساب: در این مرحله تهیه فاکتور ، صدور دستور پرداخت ، پرداخت و اعلامیه حواله صورت می پذیرد.
  5. مرحله پس از پردازش: این مرحله شامل جمع آوری و گزارش اطلاعات مدیریتی ، انبارداری و تجزیه و تحلیل آمار تجاری است.

تجارت الکترونیک را در پایین ترین سطح آن می توان تنها برای خودکار کردن فرآیندهای موجود به کار برد ولی با اجرای بازسازی روش های کاری روش های انجام کارها را می توان منطقی ساخت. این اقدام اثرهایی روی ساختار سازمانی دارد و موجب کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات     می شود. از آن جا که خودکار کردن فعالیت های سازمان الزاما طرف های تجاری سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ، لذا عملیات مربوط به خودکار کردن فعالیت ها و منطقی ساختن و تغییر و مهندسی مجدد فرایندهای انجام کار تنها محدود به ساختار و فرایندهای درون سازمانی نمی شود. بلکه ممکن است به دلیل نیاز به مشارکت در منابع اطلاعاتی سیستم ها از چارچوب سازمانی فراتر رفته و سراسر یک صنعت یا بخش را فرا گیرد.

برای تجارت الکترونیکی چهار مرحله متفاوت و کلی به شرح زیر وجود دارد:

  1. مرحله ارتباط که در این مرحله اینترانت و یا اینترنت رابطی است که از طریق آن ارتباط تجاری صورت می گیرد.
  2. مرحله تبادل اطلاعات با مشتریان ، رابط گرافیکی(GUI[3]) تحت وب مبتنی بر سرویس دهنده و سرویس گیرنده و خطوط ارتباطی از نوع دیجیتال و یا آنالوگ، تسهیلات تبادل اطلاعات را فراهم می کند.
  3. مرحله در اختیار قرار دادن نحوه اجرای معاملات و طبقه بندی آنها به اشکال مختلف و هم چنین تعیین سیستم های پرداخت و نحوه تسویه حساب با آن ها است.
  4. مرحله ایجاد ارتباط دو سویه یا چند سویه و چند لایه ای با بهره گرفتن از سیستم های خودکار ارتباط با مشتری (CRM[4] ) از طریق فن آوری وب و یا وب معنایی[۵] در اینترنت جهت افزایش کارایی تعامل با مشتریان فراهم می شود.

هدف از به کارگیری شیوه های تجارت الکترونیک ، ایجاد سازمان های الکترونیکی است. این روش ها موجب خواهد شد تا فرایندهای عملیاتی ، نظارتی و مدیریتی بدون استفاده از کاغذ را در میان بخش های تجاری از طریق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ([۶]ERP) ، مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ، مدیریت زنجیره ای تامین ([۷]SCM ) ، سیستم اجرایی ساخت (MES[8]) ، مدیریت منابع انسانی (HRM[9]) و مدیریت گردش کار(WFM[10]) انجام داد. بنابراین مقصود از خودکار کردن گردش کار ، حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ در داخل سازمان می باشد. بر این اساس فن آوری گردش کار باید به نحو مناسبی با تجارت الکترونیک تلفیق شود تا راه حل جامعی برای ایجاد یک محیط تجاری بدون  فرایندهای مبتنی بر کاغذ فراهم کند. (مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ۱۳۷۶)

سیستم های مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای کامل شدن فرآیندهای عملیاتی خودکار تجارت و بانکداری الکترونیک ضروری است ، به طوری که هریک از سیستم ها وظایفی برای اجرا و نهایی شدن فرآیندهای عملیاتی ، نظارتی و مدیریتی بنگاه برعهده خواهند داشت.

ضرورت تعامل بنگاه های اقتصادی با سایر بنگاه ها به منظور تولید یک محصول یا خدمت و یکپارچگی و به مشارکت گذاشتن منابع اطلاعاتی دلیلی روشن بر ایجاد این سیستم هاست. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در جهت هدف استراتژیک مشتری مداری و مرتفع کننده نارسایی ها ومحدودیت های کانال های دیجیتالی توزیع محصولات و خدمات به مشتریان است. از طرفی تولید یک کالا یا خدمت در برگیرنده عوامل تولید است که توسط سایر بنگاه ها فراهم می شود بنابراین تعامل بین تولیدکننده کالاها وخدمات واسطه ای و تولید کننده نهایی از طریق سیستم مدیریت زنجیره تأمین (SCM) صورت می پذیرد . سیستم اجرایی یکی دیگر از سیستم های مبتنی بر فن آوری اطلاعات در لایه اجرایی (MES) ساخت است که نشان دهنده اطلاعات فرآیندهای تولید یک کالا از ابتدا تا انتهای خط تولید خواهد بود و نهایت اینکه نقش نیروی انسانی به عنوان عامل کلیدی در توسعه وگسترش بنگاه بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو به روز بودن و در دسترس بودن جزیی ترین اطلاعات کارکنان از طریق سیستم های نوین و یکپارچه مدیریت منابع قواعد پردازش ،(WFM)  صورت می پذیرد.سیستم مدیریت گردش کار (HRM) انسانی و مدیریت مسیریابی پیامها و اطلاعات را معین می کند و به این ترتیب امکان می دهد که نقش شرکت کنندگان مشخص شود . ممکن است نقش هایی به شرکت کنندگان واگذار و قواعد مناسبی برای مسیریابی اطلاعات و پیامها بین افراد و پایگاه های اطلاعاتی تعیین گردد.نرم افزارهای گردش کار، معمولا همراه با رابط های کاربردی ، برنامه نویسی و ابزار توسعه کاربرد و زبان نوشتاری عرضه می شوند تا نقش ها و قواعد مسیریابی مشخص شود . مدیران می توانند با بهره گرفتن از ویژگیهای ردیابی نرم افزار ، ازوضعیت کار با خبر شوند . زمینه هایی که در آنها سیستم های گردش کار با سیستم تجارت الکترونیک با موفقیت تلفیق شده اند عبارتند از : تدارکات ، تهیه صورت حساب ، امور پشتیبانی ، فروش ، سفارش و غیره . انتظار می رود روند ادغام سیستم های داخلی گردش کار با سیستم های خارجی تجارت الکترونیک به علت کوچکتر شدن شرکتها و افزایش کارآیی آنان جنبه عمومی پیدا کند . در بعضی موارد ، طرفهای تجاری ، استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها را به سازمان تحمیل می کنند . چنین سازمان هایی باید لزوما فرآیندهای داخلی خود را بازسازی کنند و در صورت امکان فن آوری گردش کار را با تجارت الکترونیک که در حیطه سازمانی آنها اجرا می شود ، ادغام کنند . گردش کار را می توان به طور کامل با تجارت الکترونیک ادغام کرد ، چرا که معامله بازرگانی خود نوع خاصی از گردش کار است. (اللهیاری فرد ، بید آباد ، ۱۳۸۵)