پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تغييرات، تيمار

ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)Date9/1/139121/1/139115/2/139131/2/13915/3/139120/3/13917/4/139120/4/13918/6/139125/12/13915/5/1392 Days Depth01238545974921051553524870-3019.6918.8018.0214.7820.5715.0414.8214.4414.3124.3016.0030-6020.6319.8619.4816.7921.0117.8515.6415.2914.8125.7817.1760-9021.5521.4820.1216.9221.3118.0716.0215.8715.3929.0917.89جدول 13-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار

ارديبهشت……………………………….79 شکل 43-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت………..79شکل 44-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه منابع فارسی

وزني ريشه در عمق 30-0 سانتيمتري مشاهده شد. کلیدواژه: انگور دیم، آبیاری تکمیلی، تبخير- تعرق، تبخیر از سطح خاک، تراکم طولی ریشه. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول1-مقدمه 21-1-ضرورت آبياري تکميلي 21-2-انگور و اهمیت آن ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط معنی دار، سطح معنادار، وضعیت تأهل

مناسب آماری، رعایت پیش فرض ها لازم و ضروری است. پیش فرض ها شامل: نوع توزیع (نرمال یا غیرنرمال)، مقیاس داده ها (اسمی، ترتیبی، فاصلیه ای یا نسبی)، تعداد گروه ها، استقلال گروهها و تعداد ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه روش شناسی، زیست محیطی، عوامل دموگرافیک

(ديكنز،1992،صxiii). در واقع انسان هاي مدرن با اين ايده بزرگ شده اند كه بشر از قوانين حاكم بر ساير موجودات مبرا است. اين نگرش مستثنی سازی بشر نام گرفته است (كاتون و دانلپ،1978). اين با ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت پسماند، جامعه محلی، محیط زیست

10 درصد آگاهی محیط‌زیستی بالایی داشته‌اند. همچنین، رابطههای «سن، سطح تحصیلات، محل تولد، بومی بودن، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نزدیکی با طبیعت با فرهنگ محیط‌زیستی»، «آگاهی محیط‌زیستی و نگرش محیط‌زیستی»، «آگاهی محیط‌زیستی و رفتار ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مواد غذایی، سطح تحصیلات، انتخاب عقلانی

داشته، اما نسبت به تغییراتی جهت رفع مسایل محیط‌زیستی خوش‌بین بوده‌اند. نتایج دیگر نمایان‌گر این بوده که اغلب آموزش‌ها در سطح تئوری ارائه می‌شوند، در حالی‌که، این سطح از آموزش‌ها تغییر چندانی در نگرش و ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago